Náš Varnsdorf

Představujeme Vám naše kandidáty do komunálních voleb ve Varnsdorfu, které se konají 5. a 5. října 2018. Jsme přesvědčeni, že kvalita kandidáta se nepozná podle politické příslušnosti, věku nebo vzdělání, ale především podle osobního postoje k veřejným záležitostem, podle vizí a cílů, které má. Mnoho skvělých lidí například usilovně pomáhá v neziskovém sektoru dětem, starým osobám, přírodě, kultuře, a tací lidé by měli být aktivní i v komunální politice. O to se snažíme i my, kandidáti uskupení Náš Varnsdorf.

Naši přední kandidáti:

1. PhDr. Martin Musílek

PhDr. Martin MusílekVystudoval Střední hotelovou školu a poté Kulturologii na FF UK v Praze. Miluje cestování, přírodu, Itálii a umění. V současnosti zastává funkci ředitele Městského divadla Varnsdorf. Pracoval v Komisi čestovního ruchu a přeshraniční spolupráce, je dlouholetým členem Komise pro kulturu a cestovní ruch a členem Komise majetku a investic Rady města Varnsdorf. Pořádá řadu významných kulturních akcí ve Varnsdorfu a regionu, jako například mezinárodní hudební festival Mandava Jazz. Řadu let zasedá v porotě filmového festivalu Nisa. Hovoří aktivně čtyřmi světovými jazyky.


2. Zdeněk Damašek

Zdeněk DamašekNarodil se a žije ve Varnsdorfu. Studoval na střední průmyslové škole ve Varnsdorfu a po jejím dokončení studoval dále na Státní jazykové škole v Liberci. Celý život pracuje jako stavební technik a podílí se na vedení a organizaci stavební firmy. Ve svém volném čase se věnuje hokejové mládeži ve Varnsdorfu, je předsedou hokejového oddílu. Působí také jako člen sportovní komise Rady města. Kromě sportu se aktivně věnuje včelaření.

Kompletní kandidátka Náš Varnsdorf pro komunální volby ve Varnsdorfu v roce 2018:


1.PhDr. Martin Musílek44ředitel divadla, pořadatel kulturních akcíVarnsdorfnezávislý kandidát
2.Zdeněk Damašek39stavební technik, předseda HC VarnsdorfVarnsdorfnezávislý kandidát
3.Miloš Kostlán43dělník, moderátor, DJVarnsdorfnezávislý kandidát
4.Jan Šimek46kavárník, Hosana CaféVarnsdorfnezávislý kandidát
5.Mgr. Romana Cupalová34sociální pracovniceVarnsdorfnezávislá kandidátka
6.Mgr. Josef Rybánský42kurátor muzejních sbírekVarnsdorfnezávislý kandidát
7.Bc. Jaroslava Štěpánková56asistentka pedagoga, starostka KPMVVarnsdorfnezávislá kandidátka
8.Michael Šatník39podnikatel, ekozemědělecVarnsdorfnezávislý kandidát
9.Martin Čelko38podnikatel, stavařVarnsdorfnezávislý kandidát
10.Rostislav Bošek48manažer dopravy QuickbusVarnsdorfnezávislý kandidát
11.Bc. Zdeněk Štěpánek35IT expert, předseda sítě GAVANEVarnsdorfčlen Pirátů
12.Miloš Flekna44prodavač elektroVarnsdorfnezávislý kandidát
13.Mgr. Bc. Marek Jasa43učitel odborných předmětůVarnsdorfnezávislý kandidát
14.Matěj Jindřich36geodet, vedoucí sportovních aktivitVarnsdorfnezávislý kandidát
15.Jaroslav Beran39elektrotechnik, soukromý zemědělecStudánkanezávislý kandidát
16.Vítek Michal26IT expert, stromolezecVarnsdorfnezávislý kandidát
17.Martin Novák44investiční poradceVarnsdorfnezávislý kandidát
18.Mgr. Stanislav Hocko45středoškolský učitelVarnsdorfnezávislý kandidát
19.Jiří Beran35grafik, OSVČVarnsdorfnezávislý kandidát
20.Ing. Bc. Luděk Cupal42středoškolský učitelVarnsdorfnezávislý kandidát
21.Mgr. Josef Zbihlej73muzejník, pedagogVarnsdorfnezávislý kandidát