menu

Naši kandidáti

Představujeme Vám naše kandidáty do komunálních voleb ve Varnsdorfu, které se konají 23. a 24. září 2022. Jsme přesvědčeni, že kvalita kandidáta se nepozná podle politické příslušnosti, věku nebo vzdělání, ale především podle osobního postoje k veřejným záležitostem, podle vizí a cílů, které má. Mnoho skvělých lidí například usilovně pomáhá v neziskovém sektoru dětem, starým osobám, přírodě, kultuře, a tací lidé by měli být aktivní i v komunální politice. O to se snažíme i my, kandidáti uskupení Náš Varnsdorf.

Jan Šimek st. 51 let, lídr kandidátky 1

Jsem Varnsdorfský rodák, táta čtyř dětí a děda pěti vnoučat. Kromě fotbalu a běhu rád vyrazím do prosluněných dalekých zemí. Přesto vím, že patřím do Lužických hor. Baví mě nové výzvy a proto od mládí podnikám. Provozuji se svým synem HOSANA CAFE a internetový obchod. Inspiruje mne spojení podnikání a sociální oblasti. Od mládí jsem aktivně zapojen v Apoštolské církvi. Naturelem jsem aktivista a musím reagovat, když “mocnější” zneužívají slabší. Rád bych viděl zase ve Varnsdorfu kavárny a zajímavé obchůdky. Mou představou o skvělém městě nejsou jen hezké budovy, ale potkávat se se spokojenými lidmi s naplněným smyslem života. Jsem členem zastupitelstva a předsedou Bytové a sociální komise RM. Společně se dvěma kolegyněmi ze zastupitelstva a za podpory dalších aktivních lidí vč. novinářů jsme se podíleli na rozkrytí kriminálního pozadí tzv. radarové kauzy a podařilo se i obměnit tehdejší vedení města. Baví mě spojovat lidi různých obdarování v jeden celek, neboť vím, že v jednotě je moudrost a síla. „Pro nerozvážné vedení město chřadne, kdežto v množství rádců je jeho záchrana”

Ing. Monika Pifková 45 let, daňová poradkyně 2

Narodila se a žije ve Varnsdorfu. Má dvě děti. Miluje výlety do hor a přírody.Vystudovala VŠE, obor podniková ekonomika. Po několika zaměstnáních se rozhodla pro samostatnou dráhu a podniká jako daňová poradkyně a zastává pozici předsedkyně dozorčí rady městské firmy Regia, a.s.. Monika svou morální a odbornou hodnotu prokázala, když v září 2018 jako první občan veřejně vystoupila na jednání zastupitelstva ve věci rozpočtové změny. Důrazně tehdy apelovala na zastupitele, aby nedovolili proplatit z městské kasy částku 21,7 milionů Kč v nechvalně proslulé radarové kauze.

Mgr. Pavel Kolár 49 let, zástupce ředitele SŠ, učitel SŠ 3

Pochází z Rumburku, ve Varnsdorfu žije přes 30 let. Vystudoval Technickou Univerzitu v Liberci – pedagogickou fakultu s aprobací matematika a fyzika. Celý profesní život pracuje jako učitel, nejprve na základní škole v Krásné Lípě a Rumburku a od roku 1999 na střední škole ve Varnsdorfu, kde nyní působí v roli zástupce ředitele. Byl jako člen sportovní komise u zrodu dodnes platné Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf. Ve volném čase se věnuje sportu a cestování po České republice. Je ženatý, má tři dospělé děti.

Mgr. Jan Togner 34 let, advokát 4

Narodil se a nyní žije ve Varnsdorfu.Volno věnuje rodině, sportu a cestování. Po Gymnáziu vystudoval Právnickou fakultu. Po koncipientské praxi v několika advokátních kancelářích v Praze, složil advokátní zkoušky, a v současné době působí jako advokát v našem regionu. Honza svou vysokou odbornou i lidskou kvalitu prokázal v radarové kauze, když bez nároku na odměnu zpracovával právní analýzy, poukazující na nezákonnost měření a porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Tyto byly v naprostém souladu s rozhodnutím ÚOHS i verdiktem Krajského soudu (pozn. kriminální větev kauzy nyní putuje k soudu…). Když by tehdejší vedení města reflektovalo tyto právní analýzy přednášené naším zastupitelem Honzou Š., mohlo ušetřit Varnsdorfu spoustu peněz a sobě ostudy.

PhDr. Martin Musílek 48 let, ředitel divadla 5

Narodil se a žije ve Varnsdorfu. Studoval na FF Univerzity Karlovy v Praze a od roku 2011 působí jako ředitel Městského divadla Varnsdorf. Již druhé volební období vykonává službu zastupitele města a v posledních více jak dvou letech je členem Rady města. Řadu let pracuje v Komisi majetku a investic, v Komisi pro kulturu, v minulosti také v Komisi cestovního ruchu a přeshraniční spolupráce. Podílel se na vzniku Programu rozvoje města Varnsdorf na roky 2015 – 2022. Pořádá množství kulturních akcí ve Varnsdorfu a regionu, jako například mezinárodní hudební festival Mandava Jazz, Divadelní festival Vítr z hor, rozvíjí mezinárodní spolupráci v kulturní oblasti. Řadu let také zasedá v porotě filmového festivalu Nisa. V poslední době se stará o kulturní náplň znovuožívajícího Červeného kostela. Hovoří aktivně čtyřmi světovými jazyky. Miluje cestování, přírodu, Itálii a umění.

Zdeněk Damašek 43 let, vedoucí poprodejního oddělení 6

Narodil se a žije ve Varnsdorfu. Studoval na střední průmyslové škole ve Varnsdorfu a dále na Státní jazykové škole v Liberci. Pracuje jako stavební technik a podílí se na vedení a organizaci stavební fi rmy. Ve svém volném čase se věnuje hokejové mládeži ve Varnsdorfu, je předsedou hokejového oddílu. Působí jako člen sportovní komise RM a člen dozorčí rady TS. Kromě sportu se aktivně věnuje včelaření, vyrábí med a také již tradiční Varnsdorfskou medovinu.
Městu věnuje svůj čas také v dozorčí radě Technických služeb a v Komisi pro vzdělávání, tělovýchovu a sport.

Michael Šatník 43 let, podnikatel, ekologický zemědělec 7

Michael Šatník je místní rodák a patriot. Studoval veřejnou správu na VSCI a zemědělskou rekvalifikaci na Střední zemědělské škole Děčín Libverda. Snaží se uplatnit inspirace ze zahraničí, dlouhodobě prosazuje zejména podporu udržitelného regionálního rozvoje, lokální ekonomiky, zvyšování místní produkce, soběstačnosti a odolnosti. Pracovně se zabývá obchodem a ekologickým zemědělstvím, (ovocnářstvím a chovatelstvím) a také energetickými projekty (střešní solárních elektrárny a inovativní zdroje tepla -domácí i rozvodné). Je odpůrcem velkokapacitní spalovny odpadů (naopak podporuje třídění a surovinové zvovuvyužití odpadů) a prosazuje komplexní modernizaci městské tepelné soustavy včetně rozšíření o další zdroje tepla. Pro město v předešlém období spoluinicioval vznik pracovní skupiny rady města Voda Varnsdorf jež má přispět ke zvládnutí adaptace na prudké a extrémní výkyvy počasí. Podílí se také na několika místních kulturních a humanitárních projektech.

Monika Koštrnová 45 let, marketingový specialista 8

Narodila se a žije ve Varnsdorfu, kde i studovala tehdejší SPŠS Varnsdorf, kterou úspěšně ukončila maturitní zkouškou. Pracuje na marketingovém oddělení u České společnosti, která má kořeny v překrásné krajině na hranicích Národního parku České Švýcarsko. Ve svém volném čase se věnuje mladým lyžařům ve Varnsdorfu, které učí nejen začátkům na lyžařských tratí a sjezdovek ale také jim ukazuje krásy sportu a radost z nej. Zároveň je předsedkyní Lyžařského oddílu a aktivně působí ve výkonném výboru místní sportovní organizace.

Mgr. Josef Rybanský 46 let, ředitel muzea 9

Kurátor varnsdorfské pobočky Oblastního muzea v Děčíně, který svůj osobní i pracovní život spojil s Varnsdorfem a Šluknovským výběžkem. Aktuálně se po mnoha letech vrátil na svou alma mater v Ústí nad Labem a vrhl se do doktorského studia v oboru českých dějin, ve kterém se specializuje na protoindustriální dějiny textilní výroby a na každodennost fabrikantských rodů ve Šluknovském výběžku.
„Za poslední dva roky studia jsem hluboce okouzlen myšlenkovým vzestupem v období pozdního osvícenství. V období, ve kterém se rodila celá řada společenských a politických jevů, na kterých stojí i naše současnost. Věřím, že mezi nejdůležitější hodnoty patří vzdělání, vzájemná tolerance a demokracie.“

Bc. Pavel Vodička 37 let, živnostník 10

Běžec, občasný cestovatel, fotograf, aktivista, zajímající se o veřejné dění ve městě. Celkem často se účastní jednání Zastupitelstva, kde zastává zájmy občanů. Od střední školy se zapojuje do řešení témat od ekologie, přes turismus, po zdravotnictví. Na VŠO v Praze vystudoval Cestovní ruch, na místní VOŠ Informatiku ve státní správě, s absolventskou prací na téma: Zpracování biologicky rozložitelného odpadu ve Varnsdorfu. Nabyté znalosti aktivně vkládá do veřejné debaty o podobě městského odpadového hospodářství. Pavel dlouhodobě usiluje o zřízení stanoviště záchranky ve Varnsdorfu, coby největším městě Šluknovského výběžku.
V rámci Komunitní asistence pomáhá zejména seniorům s dopravou po městě.

Bc. Zdeněk Štěpánek 39 let, IT expert 11

Varnsdorfský rodák, otec 2 dětí, bývalý učitel, dnes IT technik - předseda sítě GAVANET. Je spolutvůrcem varnsdorfského 70mm Filmového festivalu v Panoramě. Chtěl by Varnsdorf plný spolupracujících a spokojených lidí, kde se budou městské investice a akce měřit indexem spokojenosti. Zdeněk chce město bez cinklých zakázek, bez nevraživosti mezi občany a zastupiteli. Touží po městě, kde radnice bude přítelem vlastních občanů. Aktivně vystupoval v Radarové kauze a jako člen Komise pro posuzování veřejných zakázek odmítl tuto zakázku přes vyvíjený nátlak posuzovat jakožto podezřelou nabídku - napsáno v zápisu.

Mgr. David Láník 42 let, duchovní pastor církve 12

Rodilý Varnsdorfák, ženatý a vychovává 3 děti. David vystudoval pastoračně-sociální práci a aplikovanou etiku. Většinu svého profesního života pracoval se závislými lidmi v organizaci Teen Challenge a nyní již 5 let působí jako duchovní v Apoštolské církvi. Věří, že má smysl usilovat o společenské dobro, že existuje Bůh a že církev může být zdrojem naděje pro každého člověka. Je členem Kulturní komise RM.

Jan Šimek, BA. 28 let, manažer kavárny 13

Celoživotní Varnsdorfák s tříletou zkušeností ze světa, manželkou z Moravy a milující otec dvou malých dětí. Jako vášnivý sportovec odmala nosil znak města na fotbalovém či hokejovém dresu. Po dokončení místního gymnázia vystudoval bakalářský titul na kolínské pobočce americké Global University v oboru teologie a misie. Tam také potkal svoji ženu, která vyměnila moravský venkov za náš Varnsdorf, ten se velice rychle stal jejím domovem. Honza díky studiím strávil několik měsíců na stáží v Austrálii, odkud dodnes čerpá inspiraci jak pro rodinnou kavárnu, tak pro vizi moderního a zdravého města pro rodiny. I proto se po návratu zapojil do služby mladým lidem a je členem Komise prevence kriminality a bezpečnosti. Jeho touhou je vidět město, kde najdou své vyžití všechny generace a šikovní lidé poznají, že Varnsdorf je výborné místo pro založení rodiny.

Bc. Jaroslava Štěpánková 60 let, sociální pedagog, Starostka kruhu přátel muzea Varnsdorf 14

Rodačka, část dětství strávila v České Kamenici, ale od r. 1980 žije s rodinou trvale ve Varnsdorfu. Je vdaná a nadšená babička 4 vnoučat. Vystudovala stavební průmyslovku a dvacet let pracovala v oboru. Později vystudovala sociální pedagogiku na VŠ a v současné době je zaměstnána jako asistent pedagoga v mateřské školce. Ve volném čase pracuje v KPMV a ráda fotí. V rámci Klubu historiků ráda seznamuje veřejnost s historickou architekturou města a příležitostně i pracuje na projektech její obnovy.

Aleš Svačinka 47 let, Podnikatel v marketingu 15

Narodil se v Jablonci, ve Varnsdorfu byl na vojně a už zde zůstal. Aleš je ženatý, má dvě děti. Rád sportuje, pokořil několik maratonů. Profesně se vypracoval v korporátním businessu v regionu střední Evropy na manažerské pozice, nyní je konzultant. Aleš má srdce filantropa a když vidí potřebné a trpící, nenechá jej to chladným. Do humanitárních aktivit vkládá nejen peníze, ale i svůj čas a ruce. Varnsdorfu by rád pomohl v kulturní a ekologické oblasti.

Ing. František Prokop 33 let, Podnikatel v zasilatelství 16

Po absolvování varnsdorfského gymnázia vystudoval informační technologie na vysoké škole ČZU v Praze. Během studia založil mezinárodní zásilkovou službu zNěmecka.eu. Kromě toho podniká v oblasti tvorby a programování webových stránek. Je aktivní hokejista a fotbalista. Věří, že do komunální politiky nepatří pouze “stará garda”. Zdravý rozvoj města by měl respektovat názory a postoje všech generací.

Mgr. Marek Jasa 47 let, učitel 17

Marek učí na Gymnáziu Varnsdorf a Rumburk, VOŠ a SOŠ Vdf a jazykové škole Lingua Rumburk. Účastník v mezinárodních projektech pro mládež. Titul magistra z pedagogické fakulty TU v Liberci z angličtiny a češtiny, titul bakaláře z FFUK v Praze z indonézštiny, roční stáž na Bali na Universitas Udayana – obor indonéština, antropologie. Hovoří anglicky, německy, rusky, indonésky. Marek je zapojen jako vedoucí do programu DOFE (Cena vévody z Edinburghu).. Miluje cestování, turistiku, přírodu a pobyt v ní (survival, bushcraft). Byl členem Komise prevence kriminality RM a zapojil se do projektu Mediace do škol. „Nejlepšími učiteli jsou cestování, příroda a sám život. U nich hned poznáte, co jste udělali dobře a v čem jste selhali.“

Zuzana Havránková 43 let, sociální pracovnic 18

Rodačka z Varnsdorfu, velkou část dospělého života ale žila mimo něj. Zuzka maminkou dvou dětí a při mateřské nyní studuje Univerzitu Karlovu obor řízení a supervize sociálních a zdravotnických služeb. Ráda cestuje a poznává cizí jazyky a kultury, sportuje dnes už jen rekreačně a v četbě dává přednost duchovní literatuře. Studovala a pracovala v Praze i v zahraničí, kde se věnovala sociální práci a výuce AJ. S manželem se rozhodli založit rodinu a žít právě ve Varnsdorfu. Proto chce svou kandidaturou podpořit rozvoj města, kde vyrůstají naše děti a stárnou naši rodiče. Právě v oblasti péče o seniory vidí v našem městě výzvy, které je třeba přijmout. Věří v sílu a důležitost občanské společnosti a chce žít ve městě, kde je síť kvalitních sociální služeb, školní i mimoškolní rozvoj a bezpečné prostředí.

Ladislav Shejbal 45 let, technik/kontrolor 19

Rodilý Varnsdorfák, profesí strojař. Otec dvou dětí. Dříve aktivní sportovec, má rád cestování. Láďa se zajímá o politiku vadí mu, když se Česko vydává směrem klientelismu a vítězí zájmy jednotlivců před celkem. Je přesvědčen, že kvalitní politici mají přijít zespodu, proto je důležité na komunální úrovni říci ne nepoctivcům.
V těžších časech, kdy stát selhává, si lidé na regionální úrovni musí vytvořit takové podmínky, aby se jim na tom jejich paloučku žilo lépe. Prostor pro zlepšení vidí v péči o seniory, kteří i dnes odchází z tohoto světa nedůstojně. Přál by si častější zábavu a relax v letních měsících při společenských akcích, tak jak to vidí u našich přeshraničních sousedů.

Mgr. Stanislav Hocko 49 let, učitel 20

Narodil se a žije ve Varnsdorfu. Má tři děti. Učí tělesnou výchovu na gymnáziu ve Varnsdorfu a v Rumburku. Odmalička je srdcem sportovec a zápasník a také zápasnický trenér. Nejraději tráví čas s dětmi na hřišti, v tělocvičně, na zimáku, na žíněnce, v lese nebo ve skalách. Je také vášnivým chovatelem drobného zvířectva, k čemuž společně se svým otcem vedou i nejmladší generaci.Je členem Komise pro vzdělávání, tělovýchovu a sport.

Vítek Michal 30 let, Živnostník, stromolezec Monkey works 21

Narodil se ve Varnsdorfu, kde také celý život žije. Po základní škole vystudoval elektrotechniku. S manželkou vychovávají dcerku. Pracovně ho můžete potkat při arboristice a dalších výškových pracech. Svůj volný čas vyplňuje sportem, turistikou a rodinou.