Náš Varnsdorf
Ukliďme česko / LAVIČKOVÁNÍ vol. 2

"MĚSTSKÉ TÁBOŘIŠTĚ ZA NEMOCNICÍ"

Po úspěšné akci: LAVIČKOVÁNÍ - Do It Yourself / opravme to svépomocí ze 4. 10. 2014 byla prkna z opravených laviček záhy ukradena. Zhruba 1/3 z našich snah tak přišlo vniveč (nehledě na pocit na obrovský zmaru). Nyní chceme prkna znovu přidat a lépe zajistit a celou tuto aktivitu propojit s pořádným úklidem tohoto prostoru a jeho okolí. Bude i táborák!


Kdo jsme:


Jsme skupinou aktivních varnsdorfských občanů, kteří spolu kandidují do zastupitelstva města Varnsdorf. Spojuje nás snaha pomoci našemu městu, zlepšit jeho řízení, zprůhlednit finanční toky a vrátit tak Varnsdorfu jeho prosperitu. Varnsdorf musí být městem, kde je příjemné žít, pracovat i trávit volný čas. V minulosti byl Varnsdorf vnímán velmi pozitivně, díky svému průmyslu byl známý po celém Československu. Dnes je tomu spíše naopak a my se proto chceme zasadit o znovuzískání dobrého jména našeho města.

Náš Varnsdorf

Co chceme:


Chceme prosperující a rozvíjející se město s vizí, které bude atraktivní pro všechny generace. Město se silným a zodpovědným vedením a přátelskou a otevřenou radnicí. Chceme se podílet na řízení města tak, jako by bylo naší rodinou.


Jak toho dosáhneme:


Podporujeme vznik Koncepce rozvoje města. Měla by obsahovat urbanistickou studii zohledňující vývoj města na několik desetiletí. Potřebujeme takový územní plán, který ochrání město a okolní krajinu proti komerčním záměrům poškozujícím kvalitu života. Chceme obnovit městský „lesopark“ u nemocnice jako městské výletní centrum s obecním tábořištěm a celý areál propojit s rekreačním rybníkem „Mašíňákem“. Iniciujeme těsnější sepjetí obyvatel města s řekou Mandavou a její zapojení do denního života vybudováním promenád, odpočinkových míst s lavičkami a přístupů k řece. Uvedeme v praxi jednoduché internetové a mobilní aplikace umožňující vyjádřit se ke vzhledu města.

Usilujeme o to, aby se investice do rozvoje hradily co nejvíce z finančních zdrojů Evropské unie. Dotační období EU na roky 2015 – 2020 se blíží a půjde pravděpodobně o poslední období, kdy můžeme být příjemci této podpory. Připravme se včas! Nevyužitím těchto příležitostí v minulých letech přišlo naše město o desítky milionů korun. Využijme služeb odborníků s vysokou úspěšností zpracovaných projektů a vytvořme „fond spolufinancování“ projektů.

Transparentnost ekonomiky města a zájem občanů o dění v něm podpoříme pomocí jednoduchých opatření: „Veřejná evidence smluv“ jež by měla na internetu zpřístupnit všechny smlouvy, objednávky a faktury uzavřené městem a jeho organizacemi, a „Otevřený rozklikávací rozpočet“ jehož součástí by mělo být i zavedení „Transparentního účtu“.

Budeme usilovat o schválení projektu železniční trati Seifhennersdorf-Rumburk. Navrhujeme zlepšit návaznosti autobusových a vlakových spojů, např. formou multifunkčního dopravního terminálu s využitím budovy starého nádraží. Doprava z/do Varnsdorfu musí být časována podle potřeb obyvatel tak, aby nebyli nuceni přesedat do aut.

Máme zájem o nalezení zahraničních partnerských měst. Partnerství může mít, kromě symbolické funkce, také příznivý finanční vliv na ekonomiku města. Příklady z jiných měst a obcí atraktivitu partnerství jasně dokládají a občané jsou na tato partnerství hrdí.

Usilujeme o vypracování a schválení Koncepce kultury města Varnsdorf a respektování již schválené koncepce podpory sportu. Při posuzování žádostí o městský grant navrhneme upřednostnit takové projekty, které se zaměřují na pravidelné celoroční sportování dětí a mládeže.

Zakázky města chceme koncipovat jako dostupné pro místní stavitele (stavební firmy, řemeslnické party). Pokud se zadání připravuje jako zakázka velkého rozsahu na kompletní rekonstrukci, místní na zakázku nedosáhnou. Jednoduchým řešením je systém včasných postupných oprav.

K zastavení rozrůstání gheta v lokalitě Kovářská navrhujeme neprodlené zahájení odkupu bytů zpět do majetku města či jiného subjektu v partnerském vztahu k městu a občanům.

Kompletní program naleznete na www.NasVarnsdorf.cz.